Vad får intimprodukter innehålla? februari 25, 2018

Vad får intimprodukter innehålla?

author No comments

Hos Läkemedelsverket finns listor i en ämnesföreskrift. Dessa olika listor innehåller de ämnen som bara i mindre omfattning får finnas med i intimprodukter. Dessutom finns det flera olika ämnen som är helt förbjudna att använda i produkter för intimvård och även dessa finns med i föreskriften från Läkemedelsverket.

Precis som när det gäller kosmetika får intimprodukter inte innehålla vad som helst. Det finns listor som kallas för positivlistor och dessa handlar om att man inte får använda några andra ämnen än de som finns på just dessa listor i produkterna. UV-filter, färgämnen och konserveringsmedel är alla ämnen som finns med på dessa listor. Det är inte helt lätt för någon som inte är fackman att kunna läsa dessa listor eftersom alla ämnen anges med sina INCI-namn (International Nomenclatur of Cosmetic Ingredients), eller substansnamn. När det gäller färgämnena anges de dock med Colour Index nummer.

Det är viktigt att man som ansvarig för import, införsel eller tillverkning ser till att innehållet som finns i intimprodukterna inte är förbjudet att använda. Man måste också se till att inga begränsade ämnen som inte följer begränsningarna eller villkoren finns i produkten. Det får heller inte finnas med några ingredienser som saknas på positivlistorna.

När man ska köpa produkter för intimvård är det dock bra att känna till att vissa konserveringsmedel eller färgämnen kan orsaka allergiska reaktioner eller liknande trots att det inte finns något registrerat på de listor de har. Flera ämnen har också skapat olika problem efter lång tids användning. Om man är vegan eller vegetarian kan det också vara bra att tänka på att många ingredienser kommer från djurriket. Om man inte vill använda sådana kan det vara bra att undvika just dessa ämnen.

agency-x