Djurtestning av intimprodukter februari 8, 2019

Djurtestning av intimprodukter

author No comments

Det infördes ett förbud mot att sälja intimprodukter som testats på djur år 2013. Detta förbud infördes inom EU och gäller också där. Trots att detta förbud har ett stort symbolvärde kan trots allt djurförsök och djurtester förekomma på grund av vissa undantag. Allt fler länder följer dock efter denna regel och har då infört egna förbud mot djurtestade produkter. Än fler länder ansluter sig till denna skara och även Ryssland och USA har börjat överväga att förbjuda djurtestning totalt. Kraven på djurtestning av produkter har också minskat i Kina. Det har blivit alltmer aktuellt att kunna testa produkter och ingredienser på andra sätt än just genom att prova dem på djur.

Det finns dock en del undantag för intimprodukter av olika slag. Rengöringsprodukter för sexleksaker, desinfektionsmedel, produkter som förs in i kroppen och liknande är exempel på saker som inte räknas in i begreppet kosmetika och därför får de testas på djur trots EU-lagstiftningen.

Även de produkter som testats på djur under tiden djurtestning var tillåten, får säljas trots förbudet. Om man finner produkter som testats på djur under början av 2000-talet är de alltså tillåtna.

agency-x