Hur använder man olika krämer? december 19, 2018

Hur använder man olika krämer?

author No comments

Det finns flera olika krämer för intim användning och de kan alla användas lite olika beroende på vad krämen har för syfte.

De allra flesta krämer smörjs på, och ska sedan låta verka en kortare eller längre stund. Många gånger är det bra om man kan gå utan kläder på de delar som smörjs in eftersom krämen då lättare kan tränga in ordentligt i huden.

Vissa krämer ska av den ena eller andra anledningen inte komma i kontakt med slemhinnor, och då gäller det att man är lite extra försiktig. Vissa krämer kan till exempel orsaka sveda eller liknande om de kommer i kontakt med känsliga områden.

Många krämer för intima användningsområden är speciellt anpassade för att passa den känsliga miljön i underlivet men det kan trots detta vara bra att känna till att de kan påverka pH-balansen på ett negativt sätt. Man kan till exempel få ökade flytningar eller uppleva lite dålig lukt under tiden man använder krämen. Detta går allt som oftast över ett par dagar efter det att man slutat använda krämen. Ibland kan dock en svampinfektion utvecklas på grund av detta och den kan behöva behandlas.

agency-x